V prípade, že máte zakúnenú 2. generáciu Revolučnej angličtiny TAXUS Learnig a chcete vykonať registráciu na prvon, alebo druhom počítači, postupujte následovne: 

 

1. Napíšte email na adresu: info@anglictinaprosamouky.cz
2. Do predmetu správy napíšte: Revolučná angličtina
3. Do správy napíšte:

- číslo produktu (nájdete ho na strane 2 v manuáli)
- uživateľské číslo (to zjistíte, keď dáte Modré CD do počítača, v ktorom chcete angličtinu zaregistrovať)

Následne Vám zašleme registračné číslo, ktoré použijete pri registrácii. V prípade neakých otázok volajte na tel. číslo: 0903 710 410.