Revolučná angličtina 3. generácie má tieto prednosti:

 • Vďaka princípu karaoke sa zapájajú oba zmysly zároveň a takmer bez námahy, pretože sa vytvára viac neurónových spojov a sú silnejšie.
 • Naučíte sa myslieť v cudzom jazyku bez vnútorného prekladu.
 • Môžete sa učiť kde chcete (doma, v práci) a kedy chcete (nikto vám neurčuje čas).
 • Vyfarbovanie jednotlivých slov môžete prepínať zo slovenského do anglického textu a naopak.
 • Zaplatíte len raz a kurz môže využívať celá rodina.
 • Nie ste zdržovaní spolužiakmi. Ak je vás v tr­iede desať, potom ste 90 % peňazí vyhodili von oknom.
 • Revolučná angličtina 3. generácie ONLINE je určená predovšetkým tým, ktorí „nemajú čas”. Skrátite aktívnu dobu učenia asi na 10 % oproti klasickému učeniu (školy alebo jazykové kurzy).
 • Pritom sa naučíte 5x viac. 80 % práce totiž za vás urobí vaše podvedomie v „hluchých“ časoch, kedy sa sústredíte na niečo iné (pri manuálnej práci, v aute, v práci, pri počítači apod.).
 • Spočiatku nehovoríte nahlas. Deti materský jazyk tiež najprv počúvajú, porozumejú, a až potom hovoria. Nakoniec sa učíte písať. Aj my postupujeme rovnako.
 • K napodobovaniu potrebujete správne vzory. Vzorrmi sú 4 rodení zahraniční rečníci. V škole sú prekážajúci spolužiaci a „tvrdý“ učiteľ.
 • Školský systém v podstate znásiľňuje mozog. V škole ste využívali len malú časť svojej mozgovej kapacity.
 • Máte k dispozícii dva typy výučby:  Aktívne učenie ONLINE, tu na portáli. Pasívny posluch, ktorý môžete počúvať ONLINE alebo stiahnuť do Vášho zariadenia.
 • Každú vetu budete počuť celkom dvoma rôznymi hlasmi s rôznymi prízvukmi.
 • Dĺžka viet a ich zložitosť sa mení, pretože aj v praktickom živote k tomu dochádza.
 • Pri pasívnom posluchu je viac viet než v učebných textoch. Tieto vety už budete schopní pochopiť.
 • Revolučná angličtina 3. generácie je vytvorená ako príbeh jednej rodiny v situáciách, ktoré nastávajú v bežnom živote.
 • Neučíte sa slovíčka ani gramatiku. Gramatiku vás naučíme „obkľukou“ pomocou doslovných prekladov.
 • To, aby ste pochopili angličtinu, je prednejšie než úplna gramatická presnosť. Niekedy sme rovnakú vec preložili inak. Riešením týchto „hádaniek“ pochopíte súvislosti v angličtine.
 • Začíname náročnými textami. Prečo? Pokiaľ by to bolo ľahké, tak si zapamätáte len základy. To je problém večných začiatočníkov. A cudzinci predsa na vás nehovoria jednoducho.
 • Nemusíte vždy postupovať presne podľa poradia lekcií. Vyberte si lekciu, ktorá je vám najbližšia.
 • Úplnym začiatočníkom doporučujeme začať lekciou č. 11 - V ten bar alebo lekciou č. 12 – Reštaurácia. Najviac ťažkých slov obsahujú lekcie 5 a 6, a nie posledné, ako to je zvykom pri iných kurzoch.
 • V jednej lekcii sú stovky nových slov. Preto sa neponáhľajte a riaďte sa svojimi pocitmi. Až keď budete väčšine textom rozumieť, až potom choďte ďalej.
 • Buďte trpezliví. Kdo vám tvrdí, že sa naučíte cudzí jazyk za pár týždňov, ten nehovorí pravdu.