Anglické prostredie

Každý deň sa váš mozog zaoberá 25 000 myšlienkami. Len na vás záleží, aké budú tie myšlienky. Zariaďte si to tak, aby ste mali niekoľko hodín denne anglické prostredie (pomocou pasívneho posluchu), a váš mozog vás bude učiť sám, pretože on stále proste niečo robí. Len musíte byť trpezliví. Trojročné dieťa polovicu života prespalo a 13 000 hodín malo jazykové prostredie, podľa ktorého už hovorí. Rovnako to dokážete aj vy. Len musíte mať anglické prostredie.

Máte nespočetne „hluchých“ miest, kedy „plytváte“ myšlienkami. Napríklad pri jazde v aute, v práci, na prechádzkach apod. môže váš mozog pasívne počúvať angličtinu.

Hovoríte tak, ako ste to odpočúvali z okolia. Rozhoduje jazykové prostredie. Keby ste vyrástli v Anglicku, hovorili by ste dnes po anglicky. Preto si vytvárajte na niekoľko hodín denne anglické prostredie pomocou pasívneho posluchu na hranici počuteľnosti. Časom si na tieto zvuky zvyknete rovnako, ako ste si zvykli na kulisu rádia, počítača či iné zvuky. Vaše podvedomie ich stále vníma.

Karaoke – spojenie dvoch zmyslov naraz

Vďaka doslovnému prekladu a súčasnému spojeniu zraku so sluchom sa vytvorí viac neurónových spojení vo vašom mozgu. Zrak a sluch sa spoja v jednom okamihu. To je veľmi dôležité! Pokiaľ by ste sa bifľovali, slovenské a cudzie výrazy by ste nemali v mozgu presne v rovnakom okamihu, ale rýchlo by sa striedali. Ak chcete zlepšiť svoju pamäť, musíte tie výrazy mať v mozgu súčasne.

Prečo sa nebifľovať slovíčka a gramatiku

Bifľovanie je rýchle opakovanie slovenských a cudzích slov a fráz za sebou. Pri bifľovaní preskakujete od myšlienky k myšlienke. Vy sa však potrebujete dostať do tzv. stavu prúdenia, kedy sa všetky vaše myšlienky „valia“ jedným smerom. V tomto stave má váš mozog tie najlepšie schopnosti. 
Gramatiku sa neučíte, pretože po slovensky ste sa naučili ešte než ste išli do školy, a to bez znalosti gramatiky. Revolučná angličtina 3. generácie vás ju naučí „napočúvaním“ a doslovnými prekladmi.

Prečo nemáme bifľovanie?:

 1. Pretože je to nuda.
 2. Pretože samostatné slová znejú inak než vo vetnom spojení.
 3. Pretože ako dieťa ste sa tiež nebifľovali, a aj tak hovoríte a rozumiete.
 4. Pretože slovné obraty, intonácie a prízvuky zo slovenčiny by ste prenášali do nového jazyka. Lenže ten má inú stavbu viet, takže by vám cudzinci nerozumeli.
 5. Pretože ani vy nebudete rozumieť cudzincom. Vy ste sa to totiž bifľovaním naučili „inak“.
 6. Pretože s doslovnými prekladmi sa naučíte myslieť v cudzom jazyku oveľa skôr.

Doslovné preklady

Aby ste myslenie anglicky hovoriaceho človeka pochopili, nemáte slovenské preklady tak, ako to poznáte zo školy. Namiesto toho tu máte doslovné preklady. Budú to hádanky, spočiatku možno pomerne ťažké. Riešením týchto hádaniek pochopíte, ako anglicky hovoriaci človek premýšľa.
Z hľadiska slovenského jazyka, doslovný preklad obsahuje chyby. Snažte sa chápať a rozumieť angličtine a nie hľadať chyby. Každý človek by to preložil inak.
Jeden príklad, prečo sa nebifľovať jednotlivé slová. Pozrime sa na jednu z najznámejších anglických otázok:
V angličtine sa píše: How do you do?
Slovenský preklad: Ako sa máš? ... tak nás to učia v škole
Anglicky počujete: Haudujudú?
Doslovný slovenský preklad: Ako robiť ty robiť? ... tak sa to naučíte s TAXUS Learning

Keby ste sa perfektne naučili jednotlivé anglické slová How-ako, do-robiť, you-ty,do-robiť, túto celú vetu ako Slovák takto nikdy nepoviete. Aby ste myslenie anglicky hovoriaceho človeka pochopili, máte tu doslovné preklady. Tie vám často nebudú pripadať logické. Budú to priam hádanky. Ale časom budete tieto hádanky stále viac a lepšie riešiť. A budete aj lepšie rozumieť. Rovnako ako malé dieťa už v troch rokoch z 90 % dokáže rozlúštiť, o čom sa tí dvaja dospelí (cudzinci) bavia.

Podprahové záznamy

Podprahové záznamy zvyšujú vašu schopnosť koncentrácie. Pôsobí na vaše podvedomie pod prahom vašeho vedomého vnímania. Je to spôsobené mimo iného vložením pozitívnych tvrdení o vašich schopnostiach a úpravou vlnových dĺžok.

Slovník

Revolučná angličtina 3. generácie nemá slovník. Prečo?

 1. Pokiaľ tu nenájdete slovíčka, núti vás to hneď si tie slovíčka zapamätať.
 2. Keby tu bol slovník, začali by ste s drilom (bifľovaním).
 3. Ľudia, ktorí sa naučia jednotlivé slovíčka, si slovenské vety so slovenským slovosledom prekladajú do angličtiny. Výsledkom potom je, že vám cudzinec nerozumie.
  Príklad: My povieme: „Pije ako Dán.“ alebo „Pije ako dúha“. To Angličan nepochopí. Namiesto toho oni hovoria: „Pije ako ryba.“
 4. K tejto „poslovenčinovanej“ angličtine si pridajte ešte slovenský prízvuk a výsledkom bude, že vám cudzinci neporozumejú.